ABC tektury


Głównym surowcem do produkcji tektury falistej jest papier.
Ze względu na zastosowanie oraz właściwości papier możemy podzielić na dwie grupy:
 
linery – papiery na warstwy płaskie;
flutingi – papiery na warstwy pofalowane.
 
Tektura falista składa się z warstw papieru połączonych klejem skrobiowym w procesie produkcyjnym.
 
 
Budowa arkusza tektury:
 
A – wysokość fali
B – odstęp między wierzchołkami fali
 
 
 
 
Tektura 3 warstwowa:    
 
 
Fala B – grubość ok. 2,7 mm
 
 
 
 
 
Fala C – grubość ok. 3,9 mm
 
 
 
Fala E – grubość ok. 1,5 mm
Tektura składa się z dwóch warstw płaskich oraz jednej warstwy falowanej.
 
 
 
 
 
Tektura 5 warstwowa:  
 
Fala BC – grubość ok. 6,4 mm
 
 
 
 
 
Fala BE – grubość ok. 4,2 mm
 
 
Tektura składa się z 3 warstw płaskich oraz 2 warstw falowanych.